Plik Edycja Widok Warstwa Obiekt Ścieżka Tekst Filtry Efekty
Pomoc

Edytor Inkscape

Edytor grafiki wektorowej (wymaganej przez MEN w realizacji podstawy programowej kwalifikacji E.14. i EE.09. zawodu Technik informatyk).
Wymagany przez CKE w standardzie wyposażenia pracowni egzaminacyjnej kwalifikacji E.14. zawodu Technik informatyk (darmowa alternatywa do płatnych Corel Draw lub Adobe Illustrator).

Licencja: GPL
Systemy: Windows XP-10
Strona programu: www.inkscape.org
Instalacja
Pobierz pliki instalacyjne ze strony programu (menu Download) zgodnie z rodzajem i wersją systemu.

Kliknij odpowiedni link i naciśnij OK. Otwórz po zakończeniu pobierania folder Pobrane i zainstaluj program. W przypadku wersji portable otwórz plik i wybierz funkcję Wyodrębnij wszystkie pliki .

Wybierz przyciskiem Przeglądaj folder np. dysk USB, dodaj nazwę folderu np. Inkscape i naciśnij Dalej. Po rozpakowaniu archiwum otwórz folder i uruchom program InkscapePortable.exe.
Po uruchomieniu programu zmień język na polski
 (menu Edit > Preferences... > Inteface > Language),
jeśli to konieczne.  
Z menu Pomoc wybierz Poradniki.Wykonaj lekcje
 z poradnika. Ćwicząc nie zapisuj zmian. 

Zawartość poradników

  1. Podstawy: Przesuwanie obszaru roboczego, Przybliżanie/Oddalanie, Narzędzia Inkscape'a, Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, Tworzenie kształtów, Przesuwanie, skalowanie, obracanie, Przekształcanie za pomocą klawiszy, Zaznaczanie wielu obiektów, Grupowanie, Wypełnienie i kontur, Powielanie, wyrównywanie, rozmieszczanie, Kolejność w stosie, Zaznaczanie i przeciąganie obiektów przesłoniętych
  2. Kształty: Wskazówki ogólne, Prostokąty, Elipsy, Gwiazdy, Spirale,
  3. Zaawansowane: Techniki wklejania, Rysowanie ścieżek odręcznych i regularnych, Edytowanie ścieżek, Subścieżki i łączenie ścieżek, Przekształcanie w ścieżkę, Operacje logiczne, Odsuwanie ścieżki, Upraszczanie, Edytor XML.
  4. Pixel Art
  5. Wektoryzacja
  6. Kaligrafia: Historia i style, Sprzęt, Opcje narzędzia „Kaligrafia”, Szerokość i pocienianie, Kąt i ułożenie, Drżenie, Drżenie i Masa, Przykłady kaligrafii.
  7. Interpolacja: Interpolacja pomiędzy dwoma takimi samymi ścieżkami, Interpolacja pomiędzy dwoma różnymi ścieżkami, Metoda interpolacji, Wykładnik, Powiel ścieżki końcowe, Modelowanie, Stosowanie interpolacji do imitowania nieregularnych gradientów
  8. Elementy kompozycji: Elementy projektu, Zasady projektowania, Kompozycja.
  9. Porady i sztuczki: Promieniowe rozmieszczanie wielokrotnych klonów, Fragmentowanie (eksport wielu prostokątnych obszarów), Gradienty nieliniowe, Niesymetryczne gradienty radialne, Wyrównywanie do środka strony, Czyszczenie dokumentu, Przycinanie lub maskowanie bitmapy, Ukryte funkcje i edytor XML, Zmiana jednostek pomiarowych linijek
PAMIĘTAJ
Poradniki są dostępne na egzaminie zawodowym.