Plik Edycja Widok Warstwa Obiekt Ścieżka Tekst Filtry Efekty
Pomoc

Skalowanie i kadrowanie

Skalowanie obiektów
 • Za pomocą narożnych uchwytów obiektu z klawiszem Ctrl (proporcjonalnie).
 • Za pomocą menu górnego (pola W i/lub H) z włączoną blokadą proporcji.
Kadrowanie obiektów
 • Za pomocą Obiekt > Przytnij > Ustaw
 • Za pomocą Ścieżka > Część wspólna (tylko elementy wektorowe)
Skalowanie grafiki

 • W menu Plik wybierz Wyeksportuj jako plik PNG... a następnie w prawym oknie
  określ Szerokość lub Wysokość - proporcje będą zachowane.
  ustaw lokalizację i nazwę pliku docelowego (przycisk Eksportuj jako...)
  zatwierdź eksport (naciśnij przycisk Eksportuj).
Kadrowanie grafiki
 1. W menu Plik wybierz Właściwości dokumentu... a następnie w prawym oknie
  określ Szerokość lub Wysokość (jeśli trzeba zmień jednostki na px).
 2. Wyeksportuj obraz j.w.