Przejdź do głównej zawartości

Posty

Skalowanie i kadrowanie

Skalowanie obrazów możemy wykonać za pomocą funkcji eksportu z odpowiednimi parametrami.

W menu Plik wybierz Otwórz... znajdź plik obrazu i zaakceptuj.W menu Plik wybierz Wyeksportuj jako plik PNG... a następnie w prawym oknie
określ Szerokość lub Wysokość - proporcje będą zachowane.
ustaw lokalizację i nazwę pliku docelowego (przycisk Eksportuj jako...)
zatwierdź eksport (naciśnij przycisk Eksportuj). Kadrowanie obrazów możemy wykonać za pomocą właściwości dokumentu i eksportu. W menu Plik wybierz Otwórz... znajdź plik obrazu i zaakceptuj.W menu Plik wybierz Właściwości dokumentu... a następnie w prawym oknie
określ Szerokość lub Wysokość (jeśli trzeba zmień jednostki na px).Wyeksportuj obraz

O Inkscape

Inkscape to narzędzie o otwartym źródle służące do tworzenia i edycji grafiki SVG. To nie tylko edytor, Inkscape zapewnia interfejs WYSIWYG do manipulowania obrazami wektorowymi, umożliwiając artystom swobodne wyrażanie siebie. Podczas gdy Inkscape dostarcza kod SVG w  standardzie W3C. Sposoby upewnienia się, że kod jest zgodny ze standardami W3C. Od samego początku rozwoju projekt Inkscape był bardzo aktywny, zapewniając stabilność dla przyszłego wzrostu.

Podobnie jak inne programy do rysowania, Inkscape oferuje tworzenie, kształtowanie i szkicowanie.

Inkscape pozwala również użytkownikom manipulować obiektami poprzez dostosowywanie punktów węzłowych i krzywych. Zaawansowani artyści uważają, że te funkcje są niezbędne w oprogramowaniu do rysowania, aby swobodnie tworzyć to, co sobie wyobrażają.

Użytkownik może manipulować właściwościami obiektów indywidualnie i precyzyjnie za pomocą edytora XML lub, w sposób bardziej ogólny i intuicyjny, za pomocą urządzeń wejściowych, takich jak my…

Poradnik Zaawansowany

Ten poradnik opisuje techniki kopiowania/wklejania, edycję węzłów, rysowanie za pomocą ołówka i pióra, manipulowanie ścieżkami, operacje logiczne, odsunięcia, uproszczenia i narzędzie tekstu.
Aby przewinąć stronę w dół, użyj kombinacji klawiszy [ Ctrl+strzałki ], rolki myszy lub przewijaj stronę płynnie środkowym przyciskiem myszy. Podstawowe sposoby tworzenia, zaznaczania i przekształcania obiektów zostały omówione w poradniku „Podstawy” dostępnym z poziomu menu „Pomoc Poradniki Techniki wklejania Po skopiowaniu obiektów za pomocą skrótu klawiaturowego [ Ctrl+C ] bądź wycięciu poprzez [ Ctrl+X ], za pomocą polecenia „Wklej” [ Ctrl+V ] obiekty te można umieścić w obszarze roboczym. Zostaną one wklejone pod kursorem myszy lub – jeżeli kursor znajdował się poza oknem – na środku dokumentu. Obiekty znajdujące się w schowku pamiętają położenie, z którego były kopiowane, możliwe więc jest wklejenie ich w to samo miejsce za pomocą polecenia „Wklej w miejscu pochodzenia” [ Ctrl+Alt+V ].
Po…

Poradnik Kształty

Ten poradnik opisuje cztery narzędzia kształtów: Prostokąt, Elipsę, Gwiazdę i Spiralę. Przedstawimy możliwości tych narzędzi i pokażemy, jak i kiedy mogą być używane.
Aby przewinąć stronę, użyj skrótu [ Ctrl+strzałki ], rolki myszy lub przewijaj stronę płynnie środkowym przyciskiem myszy. Podstawowe zagadnienia, takie jak tworzenie, zaznaczanie obiektów i ich przekształcenia, są opisane w poradniku „Podstawy” dostępnym z poziomu menu „Pomoc » Poradniki”. Inkscape ma cztery uniwersalne narzędzia kształtów. Za pomocą każdego z tych narzędzi można tworzyć i edytować unikalny dla danego narzędzia typ kształtu. Kształt to obiekt, który można modyfikować w specyficzny dla danego typu kształtu sposób za pomocą przestawnych uchwytów i parametrów liczbowych, które decydują o jego wyglądzie.
Na przykład gwieździe możesz zmienić liczbę ramion, ich długość, kąt, zaokrąglenie itp. - ale gwiazda pozostaje gwiazdą. Kształt jest "mniej dowolny" niż prosta ścieżka, ale często jest bar…

Tekst i ścieżki

Tekst i ścieżka mogą być elementami, które ze sobą współpracują. Niektóre opcje menu Tekst są bardzo interesujące.
Wstaw na ścieżce / Zdejmij ze ścieżki Inkscape obsługuje element SVG <textPath>. Pozwala to na umieszczenie tekstu na ścieżce, tak aby podążał za jej kształtem. Zarówno tekst, jak i ścieżka pozostają w pełni edytowalne (w tym litery w tekście).

Wybierz ścieżkę i tekst i użyj opcji Tekst -> Wstaw na ścieżce. Kiedy przesuwasz ścieżkę, dołączony tekst porusza się wraz z nią; Można jednak przenieść tekst z dala od jego ścieżki lub przekształcić go bez utraty łącza. Polecenie Tekst -> Zdejmij ze ścieżki przekształca tekst-na-ścieżkę w zwykły obiekt tekstowy.
Wprowadź tekst do kształtu / Uwolnij tekst Polecenie Wprowadź tekst do kształtuAlt + W z  menu Tekst może przejmować dowolny wybrany tekst i umieszcza go w wybranym kształcie. Zawijanie słów jest automatycznie wykonywane w taki sposób, aby tekst pasował do kształtu tak dokładnie, jak to możliwe. Po tym można je…

Poradnik Podstawy

Inkscape tutorial: Podstawy
Ten poradnik przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z Inkscape'em. Jest to standardowy dokument Inkscape'a i można go przeglądać, edytować, kopiować czy zapisywać.
Omawia on nawigację w obszarze roboczym, zarządzanie dokumentami, podstawowe narzędzia kształtów, techniki zaznaczania, przekształcanie obiektów za pomocą wskaźnika, grupowanie, ustawianie wypełniania i konturu, wyrównanie i kolejności. Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi tematami, z menu „Pomoc” wybierz interesujące cię zagadnienie. Przesuwanie obszaru roboczego Jest wiele sposobów przesuwania (przewijania) obszaru roboczego dokumentu. Najbardziej znany to przewijanie obszaru roboczego za pomocą pasków przewijania. Można je ukryć/wyświetlić używając skrótu [ Ctrl+B ]. Innym sposobem jest przewijanie za pomocą klawiatury przy użyciu klawiszy [ Ctrl+strzałki ]. Można to sprawdzić wykonując teraz próbę przewinięcia tego dokumentu. Można również przesuwać obszar roboczy z…