Plik Edycja Widok Warstwa Obiekt Ścieżka Tekst Filtry Efekty
Pomoc

Efekty wektorowe

z wykorzystaniem edytora INKSCAPE

Efekty, które oferują edytory wektorowe mogą być wykorzystane w obrazach wykorzystywanych w budowie stron i aplikacji internetowych. Wykorzystując właściwość bezstratnej skalowalności możemy wykorzystać przygotowane prace w różnych mediach (w tym analogowych) i rozmiarach.

Interpolacja (wektorowa)
  1. Ustaw Właściwości dokumentu z menu Plik.
  2. Wybierz z przybornika narzędzie Pióro i narysuj krzywą - dwa węzły (zakończ prawym przyciskiem myszy).
  3. Wybierz z przybornika narzędzie Edycja węzłów i dostosuj kształt krzywej.
  4. Ustaw właściwości krzywej - kolor, szerokość itp.
  5. Potwórz kroki 1, 2 i 3 dodając drugą krzywą.
  6. Zaznacz obie krzywe i wybierz z menu Efekty > Wygeneruj ze ścieżki > Interpolacja... a następnie w oknie Interpolacja ustaw atrybuty np. Kroki 50.
  7. Zaznacz podgląd, popraw opcjonalnie atrybuty i zatwierdź przyciskiem Zastosuj.
  8. Zapisz otrzymany obraz (opcjonalnie wyeksportuj) i wykorzystaj plik jako źródło lub tło elementu strony internetowej.