Przejdź do głównej zawartości

Posty

Tekst i ścieżki

Tekst i ścieżka mogą być komplementarnymi elementami, które współpracują ze sobą. Niektóre opcje menu Tekst są bardzo interesujące.
Umieść na ścieżce / Usuń ze ścieżki Inkscape obsługuje element SVG <textPath>. Pozwala to na umieszczenie tekstu na ścieżce, tak aby podążał za jej kształtem. Zarówno tekst, jak i ścieżka pozostają w pełni edytowalne (w tym kernery i litery w tekście).

Wybierz ścieżkę i tekst i użyj opcji Tekst -> Umieść na ścieżce. Kiedy przesuwasz ścieżkę, dołączony tekst porusza się wraz z nią; Można jednak przenieść tekst z dala od jego ścieżki lub przekształcić go bez utraty łącza. Polecenie Tekst -> Usuń z ścieżki przekształca tekst-na-ścieżkę w zwykły obiekt tekstowy.
Przepływ do ramki / Unflow from Frame Przepływ do ramy Alt + W polecenie z  menu Tekst może przejmować dowolny wybrany tekst i umieszcza go w wybranym kształcie. Zawijanie słów jest automatycznie wykonywane w taki sposób, aby tekst pasował do kształtu tak dokładnie, jak to możliwe. Po tym …

Poradnik Podstawy

Inkscape tutorial: Podstawy
Ten poradnik przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z Inkscape'em. Jest to standardowy dokument Inkscape'a i można go przeglądać, edytować, kopiować czy zapisywać.
Omawia on nawigację w obszarze roboczym, zarządzanie dokumentami, podstawowe narzędzia kształtów, techniki zaznaczania, przekształcanie obiektów za pomocą wskaźnika, grupowanie, ustawianie wypełniania i konturu, wyrównanie i kolejności. Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi tematami, z menu „Pomoc” wybierz interesujące cię zagadnienie. Przesuwanie obszaru roboczego Jest wiele sposobów przesuwania (przewijania) obszaru roboczego dokumentu. Najbardziej znany to przewijanie obszaru roboczego za pomocą pasków przewijania. Można je ukryć/wyświetlić używając skrótu [ Ctrl+B ]. Innym sposobem jest przewijanie za pomocą klawiatury przy użyciu klawiszy [ Ctrl+strzałki ]. Można to sprawdzić wykonując teraz próbę przewinięcia tego dokumentu. Można również przesuwać obszar roboczy z…

Ikonografia stosowana

czyli identyfikacja wizualna w mediach społecznościowych, blogach, stronach i aplikacjach internetowych Post powstał w wyniku przeprowadzonych w ZSE w Kielcach WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH, które są częścią projektu KONKURS MULTIMEDIALNY.   Zamiast wstępu Najważniejsze adresy z wykładu Identyfikacje, ikony i logotypyW3C, HTML5, SVG, Mozilla, Android, Apple, Inkscape Przykładyblogspot.comyoutube.complus.google.comfacebook.com Testy poprawności: W projekcie użyto fontu (repliki czcionki):  Antykwa Półtawskiego

ĆwiczeniaUtwórz folder (np. ikony) przeznaczony na obrazy ikon strony internetowej  Uruchom program Inkscape i z menu Plik wybierz Właściwości dokumentu. W oknie Właściwości dokumentu, na karcie Strona z listy Wielkość strony wybierz Icon 16x16 (jeśli ikona ma posiadać tło wybierz przycisk Tło i w oknie Kolor tła ustaw odpowiednią wartość). Pozamykaj okna.Z menu Widok wybierz: Wyświetl siatkę, Podgląd ikon... i listy Powiększenie wybierz Strona. Zaprojektuj ikonę zawie…

Efekty wektorowe

z wykorzystaniem edytora INKSCAPE Efekty, które oferują edytory wektorowe mogą być wykorzystane w obrazach wykorzystywanych w budowie stron i aplikacji internetowych. Wykorzystując właściwość bezstratnej skalowalności możemy wykorzystać przygotowane prace w różnych mediach (w tym analogowych) i rozmiarach.

Interpolacja (wektorowa)
Ustaw Właściwości dokumentu z menu Plik.Wybierz z przybornika narzędzie Pióro i narysuj krzywą - dwa węzły (zakończ prawym przyciskiem myszy).Wybierz z przybornika narzędzie Edycja węzłów i dostosuj kształt krzywej.Ustaw właściwości krzywej - kolor, szerokość itp.Potwórz kroki 1, 2 i 3 dodając drugą krzywą.Zaznacz obie krzywe i wybierz z menu Efekty > Wygeneruj ze ścieżki > Interpolacja... a następnie w oknie Interpolacja ustaw atrybuty np. Kroki50.Zaznacz podgląd, popraw opcjonalnie atrybuty i zatwierdź przyciskiem Zastosuj.Zapisz otrzymany obraz (opcjonalnie wyeksportuj) i wykorzystaj plik jako źródło lub tło elementu strony internetowej.

Banerologia w praktyce

czyli identyfikacja wizualna w mediach społecznościowych, blogach, stronach i aplikacjach internetowych (cz. 2)Ikonografia stosowana była tematem poprzedniego wpisu dotyczącego szeroko pojętej identyfikacji wizualnej. Kolejna lekcja z tej serii, i mam nadzieję nie ostatnia, porusza zagadnienia banerów internetowych (zdjęcia w tle, profilowe, na okładkę, kanału itd...).

Facebook Zapoznaj się wytycznymi na stronie:  link
Zdjęcie w tle
Wybierz Właściwości dokumentu z menu Plik.Ustaw  Wielkość strony w części Rozmiar niestandardowy na 851 x 315 pikseli oraz inne właściwości np. Tło.Wykorzystując prowadnice zaznacz niewidoczne części obrazu. Pamiętaj, że po otwarciu strony profilu jest ona przesunięta i zdjęcie w tle jest widoczne w połowieWykorzystując poznane techniki zaprojektuj obraz.Zapisz otrzymany obraz w pliku zdjecie_na_okladke.svg a następnie wyeksportuj go w formacie PNG lub JPG. Zdjęcie profilowe
Otwórz lub zaimportuj zdjęcie.Wykadruj je do rozmiaru co najmniej 180 x 180 pikseli…

Edytor Inkscape

Wymagany przez CKE w standardzie wyposażenia pracowni egzaminacyjnej w kwalifikacji E.14. (alternatywa do Corel Draw lub Adobe Illustrator) Licencja: GPL Systemy: Windows XP-10
Strona programu: www.inkscape.org
Instalacja
Pobierz pliki instalacyjne ze strony programu (menu Download) zgodnie z rodzajem i wersją systemu.
Kliknij odpowiedni link i naciśnij OK. Otwórz po zakończeniu pobierania folder Pobrane i zainstaluj program. W przypadku wersji portable otwórz plik i wybierz funkcję Wyodrębnij wszystkie pliki . Wybierz przyciskiem Przeglądaj folder np. dysk USB, dodaj nazwę folderu np. Inkscape i naciśnij Dalej. Po rozpakowaniu archiwum otwórz folder i uruchom program InkscapePortable.exe.
Zawartość poradnikówPodstawy: Przesuwanie obszaru roboczego, Przybliżanie/Oddalanie, Narzędzia Inkscape'a, Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, Tworzenie kształtów, Przesuwanie, skalowanie, obracanie, Przekształcanie za pomocą klawiszy, Zaznaczanie wielu obiektów, Grupowanie, Wypełnieni…